جزییات نظر علی حبیبی روی خانه جلاتو
1 سال پیش
متفاوت 👌🏼

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت