جزییات نظر vala روی آپامه
1 سال پیش
یعنی هرچقد از طعم فیله سوخاری اپامه بگم کم گفتممم اقاا فوق العااادسسس😍😍😍😍

× Ad