9 ماه پیش
محیط بسیار خوبی انتخاب موزیک عالی بودو‌برخورد پرسنل بسیار خوب بود
ولی غذایی که من سفارش دادم دو روز پیش پیتزای مخلوط بود که متاسفانه خیلی بد مزه بود و سوسیسی که استفاده شده بود یا مونده بود یا ارزون و من کلا نتونستم بخورم و متاسفانه ۱ ساعت بعدش زیر سرم بودم و به شدت مسموم شدم .
شاید غذاهای دیگه شون خوب باشه نسبت به قیمتشون .ولی من کلا اولین و آخرین بارم شد .