جزییات نظر مریم متین روی محمد (اصفهان)
2 سال پیش
بریونش سوخته و افتضاح
جوجه ی با استخوان هم سوخته بود.
در کل کیفیت افتضاح و دو برابر قیمت.
پیشنهاد نمیکنم‌.حیف وقت و هزینه.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت