جزییات نظر رز.داودی روی سیبن
1 سال پیش
فضایی مناسب و غذاهایی متنوع

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت