جزییات نظر صنم حسینی روی گوشت و برگر
1 سال پیش
ما امشب بعد از چند سال به این رستوران رفتیم به نظرم از نظر کیفیت مواد اولیه ‌‌و مزه افتضاح بود شاید بدترین و بدمزه ترین غذایی بود که بعد از مدت زیادی خوردیم به طوری که تقریبا همه غذا را گذاشتیم بماندضمنا به نسبت کیفیت خیلی گران بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad