جزییات نظر ابراهیمی روی وکیل
10 ماه پیش
افتضاح بود انگار پولمون را ریختیم دور کلم پلو و پلو با گوشت قلقلی شفاش دادیم اصلا نتونستیم بخورم از بس بدمزه و بد طعم بود!!!!!!!!

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت