جزییات نظر نرگس نیک اندیش روی پله (قزوین)
1 سال پیش
افتضاح ، ما مرغ سوخاری سفارش دادیم ، وسطش کاملا خام بود و خون میچکید و حالمون رو بهم زد
× Ad