جزییات نظر نیلوفر میم روی رزمیلو
1 سال پیش
برای صبحانه رفتیم این رستوران که صبحانه سلف داشت هم گرم هم سرد. تنوعش بد نبود ولی سرویس کارکنان چندان جالب نبود و یه مقدار شلوغ و بی نظم بود دستگاه اسپرسو سازش هم خراب بود متاسفانه به نظرم به نسبت هزینه اش که میدیم نمی صرفه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad