جزییات نظر سحر قاسمی روی کاپ کافه
2 سال پیش
عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad