جزییات نظر ف-ف روی شیرینی روما
2 سال پیش
کیفیت کارشون به شدت پایین آمده ,من باقلوار خریدم ازشون و هیچ مغزی نداشت!و میوه خشک هم خرید کردم که کلا دور ریختم و خیلی ناراضی هستم و به هیچ کس پیشنهاد نمی دم,در حالیکه قبلا مشتری شون بودم.
× Ad