جزییات نظر ترانه روی اسلاید برگر
7 ماه پیش
طعم برگراش عالیه 😍😍

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت