جزییات نظر ترانه روی سیب (شیراز جنوبی)
2 سال پیش
واقعا کیفیتش رو آورده پایین، منی که طرفدارش بودم و 4-5 بار هر دفعه میخورد تو ذوقم و هر سری باز سفارش میدادم به امید این که مثل قبل با کیفیت شه ولی پولمو دور ریختم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad