جزییات نظر Ä SAlmani روی سیلو
1 سال پیش
فضاش کوچیک بود طعم سالادشون هم بد نبود..رفتار پرسنل هم متوسط

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت