جزییات نظر علی حبیبی روی دوگا برگر
2 سال پیش
کیفیت خیلی بالا و مطابق انتظار نداشت و قیمت نسبت به طعمی که داره بالاست. برگر های به مراتب بهتر بسیار هست.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad