2 سال پیش
خوشمزست.خوبه.بیشتر دنجو‌خوشگله

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad