جزییات نظر 💔 روی هنر (همدان)
2 سال پیش
افتضاحهههههه
به هیچ وجه نریددد
مدیریت بسیار ضعیف و بیخودی دارههه
من رزرو کرده بودم هزینه هم پرداخت کردم
وقتی رفتم دیدم جای ما رو به به ی نفر دیگه دادن و اصلا متوجه این موضوع نبودن
دو نفر رو توی ی روز و ساعت و ی میز گذاشته بودن
و گند زدن به تموم برنامه تولد من
× Ad