جزییات نظر zahra روی باریزان
1 سال پیش
متاسفانه قيمت قيمت منو نيست و ميكشن روش نميدونم چرا اما دو برابر حساب ميكنن و اين رسما دزديه