جزییات نظر karimi روی ونوشک
1 ماه پیش
...توی نظرقبلیم یادم رفت بگم ک اینجا مالیاتم میگیرن.ک میشه گفت نسبتا مبلغ زیادی بود.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad