1 سال پیش
اینجا از نوستالژی های دوران کودکیمه،
غذاشون هم خوبه، محیط جالبی داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad