2 سال پیش
بهترین دیزی تهران واقعا همین جاست.👌🏻 خیلی با کیفیت، با محیط دوست داشتنی.
فقط بدی که داره اکثر مواقع باید صف منتظر بمونید و البته قیمت ها هم مثل کیفیت بالا😅

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad