1 ماه پیش
محیطش که اصلا به درد نشستن نمیخوره
من فقط بندریاشونو امتحان کردم که خیلی دوست داشتم (تنده یکم)
که کیفیتو خیلی خوب ، حجم خوب ، قیمته پایین داشت

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad