2 ماه پیش
محیطش خیلی معمولیه بیرونشم میشه نشست
قیمتاش مناسبه برای اونجا
تایم شلوغ چون قلیونو سیگار آزاده دوده زیادی تو محیطش هست
کیفیتاشونم خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad