جزییات نظر غزاله روی گزینگ برگر
2 سال پیش
به نظزم کیفیت کارشون خیلی خوبه👌🏻

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad