جزییات نظر zahra_A روی جوانان
2 ماه پیش
من اینجا کباب و باقالی پلوشون رو امتحان کردم
کیفیت غذاهاشون خوب بود و محیط مناسبی هم داشت
× Ad