جزییات نظر علی روی بلک برگر
3 سال پیش
بسیار عالی و خوشمزه
تجربه کنید حتی یکبار

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت