4 سال پیش
اینجا ما رفتیم هم قیمتاش خوبه هم غذاش واقعا دهه شصتیه بانون بولکیای قدیم???

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad