جزییات نظر بهنیا فرهبد روی پینو پینو
2 سال پیش
خوب بود ولی نه عالی عالی. منوی اینجا هم به روز نیست

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت