2 ماه پیش
سوشی های عالی دارن
و تنوعشون هم خوبه
از نظر قیمت ولی گرون تر اندکی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad