2 ماه پیش
محیط دنج و کوچکی داره
قیمتاش تقریبا مناسبه
کیفیت و طعم پیتزا به شدت عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad