2 ماه پیش
محیط خوبی داره ولی چون سیگار آزاده تو تایمای شلوغ اذیت میشید
کیفیت غذا با حجمشون کاملا خوبو مناسبه
ولی برای اون منتطقه گرونه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad