جزییات نظر محمدرضا رضایی روی تیپو
2 ماه پیش
از نظر حجمو و کیفیت یکی از خوبای اون منطقه اس
ولی قیمتش یکم بالاتر از بقیه اس

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad