جزییات نظر علاالديني روی لمیز (رویان)
1 سال پیش
اولين تجربه من از لميز بود ، كه رفتار خوب پرسنل و راهنمايي خوبشون باعث شد كه من مشتري لميز شم،هر جا ميرم حتما به يه شعبه لميز سر ميزنم