جزییات نظر محمدرضا رضایی روی قمر
2 ماه پیش
دکور و چشم انداز و برخورد کارکنان عالی
ولی قیمت بالایی داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad