2 ماه پیش
فضاش بزرگه ولی قسمت روبازش اخر هفته ها پره
برگراشون عالیه ولی کوچیکه
پیتزاشونم معمولیه و خیلی گرون
ویوشم خیلی خوب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad