2 ماه پیش
فضای خوبی داره
دکوراسیون هم خوبه
کیفیت و قیمتش هم خوبه
برخورد کارکنان هم خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad