جزییات نظر محمدرضا رضایی روی دانته
2 ماه پیش
رفتار و برخورد کارکنان بسیار عالی
ویو خوبی داره داره
کیفیت خوب
ولی قیمت یه خورده بالا

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad