جزییات نظر محمدرضا رضایی روی کافه ریک
2 ماه پیش
فضای کوچکی داره که توی اخر هفته ها پر میشه اکثرا
برخورد کارکنان خیلی خوب
کیفیت و طعم و قیمت خوب مناسبی داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت



× Ad