1 سال پیش
من بار اول توسط فودیسم آشنا شدم رفتم وای اینقدر طعم غذاهاش عالی بود که دوباره هم رفتم
فیله گریل شدش عالی بود
آرد سوخاریشونم خیلی خوش طعمه و من عاشق فیله سوخاریاش شدم
قطعن خودم بازم میرم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad