جزییات نظر شهاب پسندیده روی نامبروان
3 سال پیش
قبلا خوب بود
الان به نظرمن محیطی شلوغ و بااسترس شده
شده مثل تالارها

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad