جزییات نظر مریم رستمی روی رفتاری (دولت)
2 سال پیش
کشک بادمجان های خوشمزه ای داره از کباباشون هم نمیشه گذشت

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad