جزییات نظر مریم رستمی روی عطاویچ (رسالت)
2 سال پیش
هات داگشو دوست داشتم خوشمزه بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad