2 سال پیش
کباب هاشون خوشمزه است و خیلی هم خوش اخلاق هستن

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad