جزییات نظر مریم رستمی روی ارم
2 سال پیش
ما پشت اون پنجره ای که دوچرخه داره نشستیم فضای خوبی داره قهوه ترکشون هم خوب بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad