2 سال پیش
واقعا کباباشون خوشمزه است و همیشه صف جلو مغازه اشون ولی ارزش صف وایسادن داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad