جزییات نظر zahra_A روی مکلی (نیروهوایی)
1 سال پیش
طعم و مزه بی نظیر
استرا ساندای و وافلاشون پیشنهاد میشه
طعم ساندای ها بی نظیره
ارزش امتحان کردن رو داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت