جزییات نظر رویاافشار روی جوانان
3 ماه پیش
شما بینظیرید همیشه فقط یک مشکل در سرو دارید که خیلی دورظرفاتون کثیف و چرب ه یاسوپها از دورش ریخته وگرنه طعم ومزه غذاتون عالیه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad