جزییات نظر آرمین طلاجوران روی اسنک نمو
2 سال پیش
کافیه صبح زود برید پشت در مغازه و از تعداد نون اسنکایی که اونجاست متوجه میشین چخبره،از نظر طعم بنظرم بهترینه تو اصفهان‌ولی حجمش نسبت به بقیه اسنکای اصفهان کمتر.جای نشستنم درواقع نداره .

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت