جزییات نظر آراد روی بهروز
2 سال پیش
بنظرم خوشمزه دونر مخلوط نبود. مرغ های درشت درشت انگار نه انگار دونر باید برش ریز بخوره. گوشت هاشم قسمت سفت که بره زیر دندون زیاد داشت. حجمشم خیلی پر کردن و با نونش تناسب نداره. دفعه بعدی از هموم دونر گاردن که همیشه سفارش میدم میگریم. راضی نبودم.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت