جزییات نظر im_wenshu روی سیب (شیراز)
2 سال پیش
ازشون میلک شیک وانیل بیسکویت گرفتیم، خوب و خوشمزه بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت